คุณกำลังเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

  • หากคุณพบปัญหาท่อระบายน้ำ ไม่สามารถระบายน้ำได้
  • หากคุณพบปัญหาสิ่งปฏิกูลอุดตันในระบบท่อ
  • หากคุณพบปัญหา ไขมันอุดตันในระบบท่อ
  • หากคุณเจอปัญหา การระบายน้ำช้ากว่าปกติ
  • ใช้สารเคมีในการกำจัดท่อน้ำตันแล้ว ไม่หายสักที ควรทำอย่างไร
  • ส้วมตัน โถปัสสาวะตัน ให้ช่างมาดูดสิ่งปฏิกูลแล้ว ก็ไม่หาย